Vogelenzang (Gemeente Bloemendaal)
Geplaatst 1 jaar geleden.

Vacature Bouwkundig Inspecteur – Vogelenzang – Fulltime

Doel van de functie:

Bouwkundige toetsing, controle en advisering van parochies en het Bisdom ten einde een optimaal beheer van kerken, bijgebouwen en vastgoed te realiseren.

Omschrijving van de functie:

Controle:

 • Controleert de parochiebesturen op de kwaliteit en de invulling van de beheertaak
 • Begeleidt trajecten van machtingsaanvragen van parochie naar Bisdom
 • Kritische toets en controle op de rapportage van Monumentenwacht
 • Verzorgt inspecties en schriftelijke rapportage van kerkgebouwen en pastorieën.
 • Toetst en controleert Gebouwenplannen inclusief meerjarenonderhoudsplannen en instandhoudingsplannen,
 • Toetst en controleert het aanbestedingstraject van parochies en de offertes met betrekking tot aannemers

Advies:

 • Geeft bouwkundig advies m.v. proactieve voorlichting over regelgeving, monumenten en diocesaan (regio) beleid.
 • Houdt innovatie op het gebied van kerkverwarmingen, verlichting, glas in loodtechnieken, schildertechnieken en Adviseert hierover.

Wet en regelgeving:

 • Adviseert subsidietrajecten van Monumenten
 • Houdt ontwikkelingen in de regelgeving met betrekking tot kerkgebouwen, orgels en begraafplaatsen in het algemeen en monumenten in het bijzonder bij

Benodigde competenties:

 • Resultaatgericht en proactief: Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en resultaten, vasthoudendheid tonen bij tegenslagen.
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, prioriteiten kunnen stellen en procedures
 • Structureren: Structuur aanbrengen, doorvoeren en vasthouden in de dagelijkse gang van zaken
 • Analyseren en oordeelsvorming: Erop gericht zijn zaken systematisch, analytisch en kritisch te onderzoeken
 • Presenteren: Het eigen verhaal zo vertellen, dat een effectieve overdracht van informatie plaatsvindt. Helder kunnen formuleren in verband met tekstueel opstellen van beoordelingsbrieven en emailcorrespondentie
 • Initiatief: Kansen zien en tot actie overgaan
 • Drive: Gedrevenheid
 • Veranderingsbereidheid: Omgaan met verandering, zich kunnen verplaatsen in het algemene belang en daarnaar willen handelen
 • Samenwerken: In samenspel met anderen een effectieve bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk doel
 • Overtuigen: Met argumenten en zeggingskracht ideeën en meningen presenteren zodat instemming verkregen wordt. Tegelijkertijd assertief en nee kunnen zeggen

Functie eisen & wensen:

 • HBO Bouwkunde
 • Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie
 • Kennis of gepassioneerde ervaring met Rijksmonumenten is een pré
 • Kennis of gepassioneerde ervaring met Cultureel Erfgoed (Liturgische cultuur) is een pré
 • Kennis van en ervaring met relevante subsidiemogelijkheden en het genereren van subsidiemogelijkheden
 • In staat om goede vertrouwensrelaties met de periferie op te bouwen (100 parochies)
 • Perfecte beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Technische/bouwkundig inzicht en actuele
 • Bekwaam in Microsoft Office

Vacature eigenschappen

Vacature categorieTechniek

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.

Uw gegevens worden gebruikt voor arbeidsbemiddeling, welk proces deels geautomatiseerd kan plaatsvinden. In ons privacy statement kunt u nalezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken.

2021-02-18T13:40:00+01:00