Amsterdam
Geplaatst 2 maanden geleden

Vacature Maintenance Coördinator Amsterdam – Looptijd 12 maanden met optie tot verlenging

Organisatie:

Onze opdrachtgever biedt haar klanten verwerkingscapaciteit voor (brandbaar) afval en verkoopt de hiermee opgewekte energie; accepteert en verwerkt afval tot energie en warmte, met maximale aandacht voor de veiligheid van mens en milieu en is verantwoordelijk voor het technisch beheer, de uitvoering van het technisch onderhoud en de investeringsprojecten van onze opdrachtgever.

Doel van de afdeling:

De technische dienst is verantwoordelijk voor het correctief en preventief onderhoud (niet stop gebonden). Hierbij is asset- en sparepartsbeheer essentieel om de betrouwbaarheid van de installaties verder te verbeteren.

Doel van de functie:

 • De maintenance-coördinator (MC) beoordeelt -in samenwerking met de maintenance engineer- o.b.v. onderhanden werk of de werkorder (WO) kan worden geaccepteerd, danwel teruggeplaatst moet worden.
 • Na acceptatie en beoordeling van de WO, voert de MC de vroegste datum van uitvoer in.
 • De scope van de WO wordt aangevuld in samenspraak met Productie en door de MC beschreven in de bijlage van de WO.
 • Bij grote klussen kan de MC samen met de teamleider een scope challenge uitvoeren.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

 • De MC bepaalt welke onderdelen en speciale gereedschappen er nodig zijn voor de uit te voeren taken en neemt deze op in de artikelkit. Hiertoe wordt eerst de stuklijst geraadpleegd.
 • Voordat de artikelen aangevraagd en ingevoerd worden, checkt de MC’er de gebruikte artikelen bij de installatie in de fabriek om er zeker van te zijn dat de juiste artikelen meegaan naar de klus.
 • De MC koppelt de artikelen aan de juiste ICS-codes.
 • De MC bereidt de werkvergunning voor volgens de daarbij horende Procedure werkvergunningen.
 • De voorbereiding resulteert erin dat aan de randvoorwaarden (o.a. waarborgen veiligheid mens/milieu/installatie; heldere beheersmaatregelen in werkvergunning; locatie/installatie-onderdeel goed gespecificeerd) kan worden voldaan.
 • De maintenance-coördinator (MC) beoordeelt – in samenwerking met de maintenance engineer- o.b.v. onderhanden werk of de werkorder (WO) kan worden geaccepteerd, danwel teruggeplaatst moet worden.
 • Na acceptatie en beoordeling van de WO, voert de MC de vroegste datum van uitvoer in.
 • De scope van de WO wordt aangevuld in samenspraak met Productie en door de MC beschreven in de bijlage van de WO.
 • Bij grote klussen kan de MC samen met de teamleider een scope challenge uitvoeren
 • De MC bepaalt en registreert de werkinstructie op de WO en stelt de uit te voeren taken en Taak Risico Analyse vast.
 • Voor de werkinstructie wordt gekeken naar de toepasbaarheid van de leveranciersinstructie en/of onderhoudshistorie.
 • De MC voegt uren toe, zodat hiermee kan worden gepland. Waar nodig voegt de MC ter verduidelijking tekeningen en/of documenten via snelkoppelingen toe.
 • Voor een goede voorbereiding stemt de MC af met de uitvoerende partij en eigen TD-monteurs. DE MC bepaalt welke firma’s en diensten nodig zijn en volgt hierbij het inkoopproces voor aankoop van diensten en materialen.
 • De MC bepaalt welke onderdelen en speciale gereedschappen er nodig zijn voor de uit te voeren taken en neemt deze op in de artikelkit. Hiertoe wordt eerst de stuklijst geraadpleegd. Voordat de artikelen aangevraagd en ingevoerd worden, checkt de MC’er de gebruikte artikelen bij de installatie in de fabriek om er zeker van te zijn dat de juiste artikelen meegaan naar de klus.
 • De MC koppelt de artikelen aan de juiste ICS-codes.
 • De MC bereidt de werkvergunning voor volgens de daarbij horende Procedure werkvergunningen. De voorbereiding resulteert erin dat aan de randvoorwaarden (o.a. waarborgen veiligheid mens/milieu/installatie; heldere beheersmaatregelen in werkvergunning; locatie/installatie-onderdeel goed gespecificeerd) kan worden voldaan.
 • Voordat de WO wordt klaargezet voor de planning, controleert de MC of de benodigde onderdelen aanwezig zijn in het magazijn én of dit de onderdelen zijn die hij tijdens de finalcheck in de installatie heeft gezien. Ook checkt hij of de werkvergunning is goedgekeurd door Productie.
 • Daarna zet hij de WO klaar voor de planning, hierbij handelend zoals beschreven in het werkorderproces, en rekening houdend met minimaal een week vóór geplande uitvoering
 • Tijdens uitvoer v.d. werkorder begeleidt de MC de uitvoerende partij (inhuur/eigen monteurs) en is aanspreekpunt voor hen.
 • De MC verzorgt de ontvangst v.h. materiaal en/of dienst bij uitvoering door een firma
 • De MC zet de uitgevoerde WO ter controle door naar de opdrachtgever.
 • Na akkoord maakt de MC een laatste check voordat de status van de WO wordt gewijzigd.
 • Hij slaat storingsinformatie en resultaten van inspecties op in DMS plein en voegt deze bij als bijlage bij de uitgevoerde WO.
 • De MC bespreekt inspectieresultaten met de maintenance engineer en maakt waar nodig een WP2 order aan.
 • De door inhuur uitgevoerde werken, worden door de MC geregistreerd nadat de werkzaamheden akkoord bevonden zijn.
 • De MC draagt zaken aan bij de ME ter verbetering van de modelwerkorders, zodat er in de toekomst een betere preventieve WO uitrolt (denk aan uren, materiaal, TRA, arbeidsregels etc.)

Kennis en ervaring:

 • Certificaten: VCA VOL
 • Stipel/LS/HS IV/WV (voor E&I)
 • Basiskennis Smartplant Opleiding
 • MBO 4 electrotechniek, (voor E&I) / WTB (voor WTB)
 • JDE, minimaal 5 jaar ervaring in de technische functie binnen proces- of chemische industrie

Vacature eigenschappen

Vacature categorieTechniek

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.

Uw gegevens worden gebruikt voor arbeidsbemiddeling, welk proces deels geautomatiseerd kan plaatsvinden. In ons privacy statement kunt u nalezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken.

Door |2022-12-15T09:44:31+01:00december 15th, 2022|Reacties uitgeschakeld voor Maintenance Coordinator Amsterdam