Uitzenden

Werving & selectie

Detacheren

HR Consultancy

Payrolling

Uitzenden

Als ondernemer wilt u snel inspelen op uw piekbelasting, het vervangen bij afwezigheid, of het hanteren van een zogenaamde flexschil in uw personeelsbestand. T-Staffing biedt u dan maximale flexibiliteit. Uitzenden is voor u de meeste flexibele vorm. U kunt flexmedewerkers per uur inzetten, maar ook voor langere tijd. T-Staffing ontzorgt u door het overnemen van de administratie en de werkgeverrisicos.

Werving & selectie

Onze dienstverlening op het gebied van werving & selectie levert u veel voordeel op door ons grote netwerk in verschillende branches en op diverse niveaus. T-Staffing kijkt verder dan de CV en toetst intensief op verschillende vaardigheden van de kandidaat. No cure, no pay is het uitgangspunt. U betaalt T-Staffing gefaseerd nadat u de ideale kandidaat heeft aangenomen. Mocht de kandidaat ondanks onze zorgvuldige match binnen de éérste zes maanden uw organisatie verlaten, dan zoekt T-Staffing kosteloos een nieuwe kandidaat voor u.

Detacheren

Met detacheren biedt T-Staffing u een combinatie van flexibiliteit en zekerheid. Dit kan voor een afgesproken periode of de duur van één project. Zo wordt kennis en capaciteit geborgd en beperkt u het verloop, terwijl uw tijdelijke medewerker geniet van méér zekerheid. Het juridisch werkgeverschap van de gedetacheerde werknemer neemt T-Staffing over.

HR Consultancy

T-Staffing HR Consultancy biedt organisaties ondersteuning bij HR vraagstukken. Dit kan onder meer in de vorm van een specifiek HR project, vervanging op de afdeling HR of ter advisering als externe HR specialist. Wij zijn uw strategische HR sparringpartner, HR adviseur, klankbord, people manager en vertrouwenspersoon in één. Met T-Staffing HR Consultancy haalt u direct alle benodigde expertise in huis.Wij zijn flexibel, leveren maatwerk, bieden u niet alleen de kennis, maar ook de HR instrumenten die u nodig heeft om uw vraagstukken op te lossen en uw HR processen te verbeteren.

Payrolling

U wilt zich blijven concentreren op uw core business. U kiest daarbij voor goed werkgeverschap met minimale administratieve lasten en risicos. Met Payrolling levert T-Staffing u de kostenbesparende oplossing. U doet uw eigen werving & selectie. T-Staffing neemt het contractbeheer en de personeels- en loonadministratie van u over.